Registracija ir priėmimo tvarka

Pacientai registruojami telefonu arba tiesiogiai kreipiantis į medicinos centro „Lorna“ registratūras darbo dienomis, registratūrų darbo valandomis.

Gydytojų konsultacijoms, fizinės medicinos ir reabilitacijos bei vandens procedūroms reikalinga išankstinė registracija.

Registruojantis telefonu suteikiama informacija apie centre teikiamas paslaugas, įvertinama kokia pagalba reikalinga ir tikslingai nukreipiama, užregistruojama, taip pat informuojama jei vizitui reikia pasiruošti iš anksto.

Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją, pacientai registratūros darbuotojui nurodo vardą ir pavardę, gimimo datą, adresą bei kontaktinį telefoną. Registratūros darbuotojas nurodo priėmimo pas gydytoją datą ir laiką, gydytojo pavardę, procedūrų datą ir laiką.

Pacientų patogumui registracija ir priėmimas pas gydytojus, specialistus bei atvykimas procedūroms registratūros darbuotojų patikslinami ir patvirtinami skambučiu dieną prieš apsilankymą arba tą pačią dieną kai numatytas vizitas.

Dokumentai reikalingi priėmimui:

  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (gimimo liudijimas, asmens tapatybės kortelė arba pasas, moksleivio, studento pažymėjimas, vairuotojo teisės);
  • kreipiantis dėl paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, reikalingas šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimas (forma 027/a);
  • tyrimų rezultatai, jei reikalingi konsultacijai;
  • pažyma, išduota Teritorinėje ligonių kasoje (TLK), suteikianti teisę į kompensaciją ambulatorinei reabilitacijai. Šią pažymą TLK išduoda elektroniniu būdu. Apie gautą ambulatorinę reabilitaciją informuoja siunčiantis gydytojas;
  • darbo biržos pažymėjimas, jei pacientas užsiregistravęs darbo biržoje;
  • neįglumo pažymėjimas;
  • pensininko pažymėjimas.

Asmenys iki 16 metų privalo būti lydimi tėvų ar globėjų.

Pacientai pas gydytoją ar procedūroms priimami tik šiam priėmimui užregistruotu atitinkamu laiku. Jei pacientas vėluoja į konsultaciją ar procedūroms, jo priėmimas nėra užtikrinamas.

Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas ar specialiatas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku. Registratūros darbuotojai apie vėlavimą pacientą informuoja žodžiu.

Jei pacientas negali atvykti į priėmimą nustatytu laiku, prašoma apie tai pranešti iš anksto paskambinus telefonu ar atvykus į registratūrą ir pageidaujant susitarti dėl kito priėmimo laiko.

Gydytojui ar specialistui susirgus ar nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusius pacientus, jie informuojami skambučiu, jei yra nurodytas kontaktinis telefono numeris.

Be eilės ir išankstinės registracijos priimami asmenys, kuriems reikalinga neatidėliotina pagalba. Tokiu atveju pacientas kreipiasi į medicinos centro registratūras.

Medicinos centre mokamų bei su siuntimu atvykstančių pacientų pakartotinų gydytojų specialistų konsultacijų priėmimo tvarka

Pakartotinos gydytojų specialistų konsultacijos laikomos 2 mėnesių laikotarpyje nuo pirminio apsilankymo dėl tos pačios ligos. Tiems pacientams, kuriems pirminė gydytojo specialisto konsultacija suteikta su gydytojo siuntimu, pakartotinos konsultacijos mokamos.