Psichologas

Konsultacijos vyksta lietuvių ir rusų kalbomis:

 • Suaugusiųjų individualus psichologinis konsultavimas ir pagalba (tarpasmeninių problemų, depresijos, nerimo klausimais);
 • Porų, sutuoktinių ir šeimos problemų sprendimas, konsultavimas;
 • Tėvų konsultavimas vaikų, paauglių auklėjimo ir psichologinių problemų klausimais;
 • Konfliktų sprendimas, bendravimo įgūdžių tobulinimas.

Rūta Gaubienė – psichologė psichoterapeutė, individualiosios psichologijos analitikė

”Interpretuojant žmogaus elgesį reikia atsižvelgti į ankstyvos vaikystės patirtį, nes ji turi didžiausią įtaką tolesnei mūsų gyvenimo tėkmei“

Alfredas Adleris – individualiosios psichologijos krypties psichoterapijoje kūrėjas

Psichologė psichoterapeutė Rūta Gaubienė 1994 m. baigė psichologijos studijas Vilniaus universitete. Vėliau mokėsi Vilniaus Individualiosios psichologijos institute (IPI), kur studijavo individualiosios psichologijos (A. Adlerio) krypties analitinę psichoterapiją. 2014 m. baigė podiplomines studijas ir įgijo individualiosios psichologijos analitikės kvalifikaciją, patvirtintą tarptautinio lygio sertifikatu, kurį išdavė Vilniaus IPI bei Miuncheno A.Adlerio institutai.

Darbo patirtis – 25 metai, daugiausia pedagoginės psichologijos srityje, teikiant pagalbą vaikams (daugiausia nuo 2 iki 6-7 metų), turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų, bei konsultuojant jų šeimų narius. Šie sutrikimai dažnai lydimi tokių klinikinių simptomų, kaip agresyvus elgesys, dažni pykčio protrūkiai, autoagresija (savęs žalojimas), valgymo, miego sutrikimai, mikčiojimas, atsiskyrimo nerimas, užsitęsęs ar vėl atsiradęs šlapinimasis į lovytę miego metu dieną ir/ar naktį, tuštinimosi sulaikymas arba, kai tai vyksta ne tam skirtose vietose, ir įvairūs kiti simptomai, keliantys nerimą tėvams ir globėjams, bei apsunkinantys normalią vaiko raidą. Dirbdama su vaikais psichologė naudoja žaidimų terapijos metodą, taip pat lygiagrečiai konsultuoja tėvus ir kitus vaikų artimuosius dėl tarpusavio bendravimo problemų šeimoje.

Pasaulio sveikatos organizacijos apibrėžimu psichinė sveikata yra emocinis ir dvasinis atsparumas, leidžiantis patirti džiaugsmą, ištverti skausmą, nusivylimą, liūdesį. Tai – gėrio jausmas, kuriuo remiasi tikėjimas savo bei kitų žmonių orumu bei verte. Pripažįstama, jog psichinės sveikatos pamatas dedamas kūdikystėje ir vaikystėje.

Šis laikotarpis žmogaus asmenybės raidoje yra ypatingai svarbus ir tuo laiku suteikta pagalba yra labai reikšminga tolesniam žmogaus gyvenimui.

Registracija

Registracija telefonu:

 • Rūta Gaubienė — 8 693 00023 (6 aukštas, 1 kabinetas).

Paslauga Kaina €
Žilvita Tamušauskienė
Pirminė psichologo konsultacija 30
Pakartotinė psichologo konsultacija (psichoterapija) 27
Psichologo šeimos nario/narių konsultavimas 20
Pirminė šeimos (poros) konsultacija (1,5 val.) 43
Pakartotinė šeimos (poros) konsultacija (1 val.) 33
Pirminė psichologo konsultacija Skype 35
Pakartotinė psichologo konsultacija (psichoterapija) Skype 31

Psichologė psichoterapeutė Rūta Gaubienė 1994 m. baigė psichologijos studijas Vilniaus universitete. Vėliau mokėsi Vilniaus Individualiosios psichologijos institute (IPI), kur studijavo individualiosios psichologijos (A. Adlerio) krypties analitinę psichoterapiją. 2014 m. baigė podiplomines studijas ir įgijo individualiosios psichologijos analitikės kvalifikaciją, patvirtintą tarptautinio lygio sertifikatu, kurį išdavė Vilniaus IPI bei Miuncheno A.Adlerio institutai.


Psichologė psichoterapeutė Žilvita Tamušauskienė.

Išsilavinimas:

 • LSMU, kognityvinė ir elgesio psichoterapija
 • VDU, psichologijos magistras
 • Vilniaus universitetas, psichologijos bakalauras
 • KU, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Pagrindinė veikla:

 • Kognityvinė ir elgesio psichoterapija (KET).
 • Individualus suaugusiųjų, vaikų ir porų konsultavimas.
 • Dėmesio koncentracijos, dėmesingo įsisąmoninimo praktikos (Mindfulness), atsparumo stresui
 • ugdymas, įvairių emocinių sunkumų, konfliktų įveikos strategijų lavinimas.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • 2017, VšĮ Neuromedicinos institutas, Įsisąmoninimo psichologijos (mindfulness) metodikos jauniems žmonėms ir vaikams;
 • 2016-2017, LSMU, Įsisąmoninimu grįstos kognityvinės elgesio terapijos pagrindai;
 • 2015, VšĮ „Gyvenimo kokybės institutas, Psichologinės diagnostikos praktikos mokymai;
 • 2015, LSMU Palangos klinika, Psichoneuroendokrinologijos perspektyva Lietuvoje, konferencija;
 • Filmų terapija;
 • Veiksmų taktika savižudybės, smurto, prievartos atvejais;
 • VšĮ Neuromedicinos institutas, Įsisąmoninimo psichologijos (mindfulness) metodikos tėvystės įgūdžių lavinimui;
 • LSMU, Depresijos gydymas šiuolaikiniais kognityvinės elgesio terapijos metodais;
 • LSMU, Kompleksinis nerimo sutrikimų ir depresijos gydymas naudojant kognityvinę elgesio terapiją;
 • LSMU, Pyktis, jo valdymas ir emocijų reguliavimas klinikinėje praktikoje;
 • LSMU, Įsisąmoninimu grįsta kognityvinė terapija ir įsisąmoninimu grįstas streso valdymas.
 • Nuolat tobulina kvalifikaciją, taip pat dalyvavo mokymuose, kuriuos vedė lektoriai : Sarah Corey (D.Britanija), Mark A.Reinecke (JAV), John Swan, Marianne Liebing-Wilson, Bob MacVicar (D.Britanija), Jan Prasko (Čekija), Wieslav J.Cubala (Lenkija), J.Neverauskas (Lietuva), Kirsti Akkerman (Estija), Jill Schofield (D.Britanija), Maria de Ceu Salvador (Portugalija), Melanie Fennel (D.Britanija), Eduardo Keegan (Argentina), Hannah Whitney (D.Britanija) ir kt.

Organizacijos:

 • Lietuvos psichologų sąjungos narys
 • Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos narys